DES (Data Encryption Standard)andmekrüpteerimise standard Populaarne sümmeetriliste võtmetega krüpteerimismeetod, mis töötati välja 1975. a. ja millest 1981.a. sai ANSI standard ANSI X3.92. DES kasutab 56-bitist võtit . Triple DES meetodi puhul kasutatakse mitmekordset šifreerimist: andmed šifreeritakse ühe võtmega, dešifreeritakse teise võtmega ja šifreeritakse uuesti kolmanda võtmega.

2001.a. asendati DES uuema AES standardiga, kuid DES on tänini kasutusel rakendustes, kus ei vajata eriti tugevat krüpteerimist