GNU (GNU’s Not UNIX!)GNU ei ole UNIX!  FSF (Free Software Foundation) poolt tasuta levitatav, UNIX’iga ühilduv tarkvarasüsteem. Igaüks võib GNU tarkvara alla laadida, modifitseerida ja edasi levitada. Ainus piirang on see, et levitaja ei tohi takistada edasilevitamist.

Tähed NU lühendis GNU tähendavad “Not UNIX”. GNU projektile pani 1983. a. aluse Richard Stallman MIT’ st (Massachusetts Institute of Technology).

Linux’i süsteemid toetuvad suures osas GNU tarkvarale ja varem kasutasid GNU süsteemid Linux’i kernelit. Seetõttu samastavad paljud ekslikult Linux’it GNU’ga. Tegelikult on need kaks eraldi süsteemi. FSF töötab välja uute kernelit, mida kutsutakse HURD ja mis peab asendama GNU süsteemides Linux’i kerneli