file (2)fail Kõigis arvutisüsteemides, eriti personaalarvutites, kujutab fail endast süsteemi kasutajatele (kasutajaks võib olla ka süsteem ise ja tema rakendusprogrammid) kättesaadavat andmeüksust, mida saab käsitleda tervikuna (näit. ümber tõsta ühest failikataloogist teise jne.). Igal failil peab olema oma nimi selles kataloogis, kus ta asub. Mõned operatsioonisüsteemid ja rakendused kirjeldavad faile nii, et faili nimele lisatakse olenevalt selle vormingust teatud sufiks (tagaliide) ehk failinime laiend . Näiteks täidetavate programmide nimelaiend on ".exe" (sõnast "executable"). Enamasti püütakse nimelaiendeid omistada nii, et nad mingil määral kirjeldaksid faili vormingut operatsioonisüsteemi poolt lubatud pikkuse piires (harilikult 3 tähte)