IPX (Internetwork Packet Exchange)võrkudevaheline paketivahetus Võrguprotokoll firmalt Novell, mis ühendab omavahel Novell NetWare kliente ja servereid kasutavaid võrke. IPX on datagrammi- ehk paketiprotokoll. IPX töötab sideprotokollide võrgukihi tasemel ja on ühendusevaba (ei nõua, et kogu pakettide vahetamise aja kestel oleks olemas pidev ühendus nagu näiteks tavaliste telefonikõnede puhul). Paketikviteeringu (packet acknowledgment) eest hoolitseb teine Novell NetWare protokoll - SPX (Sequenced Packet Exchange). Samasse süsteemi kuuluvad veel RIP - Routing Information Protocol, SAP - Service Advertising Protocol ja NLSP - NetWare Link Services Protocol.

IPX täidab sama otstarvet, mis TCP/IP