FORTRAN (FORmula TRANslator)Vanim kõrgtaseme programmeerimiskeel, mille töötas 1950-ndatel välja John Backus, kes töötas tollal IBM’is. Kuigi FORTRAN on juba õige vana, on ta tänini populaarne eelkõige rakendusprogrammide kirjutamisel teadusuuringute tarbeks, kus on tegu suuremahuliste matemaatiliste arvutustega. Kaks enamlevinud versiooni on FORTRAN IV ja FORTRAN 77. 1966. a. kiideti FORTRAN IV heaks USASI standardina. FORTRAN 77 sai ANSI standardiks 1978. a. 1990-ndate algul töötati välja uus ISO ja ANSI standard FORTRAN-90