application (1)rakendus, rakendusprogramm Rakendus on lõppkasutaja tarbeks kirjutatud iseseisev terviklik programm.

Tarkvara võib jaotada kahte rühma – süsteemitarkvaraks ja rakendustarkvaraks. Süsteemitarkvara koosneb madaltaseme programmidest, mis suhtlevad vahetult arvuti protsessori jt. osadega. Siia kuuluvad opsüsteemid, kompilaatorid ja utiliidid arvutiressursside haldamiseks. Rakendustarkvara ehk lõppkasutajaprogrammid nagu andmebaasiprogrammid (nt MS Access), tekstitöötlusprogrammid (nt. MS Word), tabelarvutusprogrammid (nt. MS Excel) jne suudavad arvutiga suhelda ainult üle opsüsteemi ja süsteemiutiliitide.