internetworkingintervõrgustamine, kokkuvõrgustamine, võrkude ühendamine Kohtvõrkude laivõrguks ning laivõrkude veel suuremateks laivõrkudeks kokkuühendamise kunst ja teadus. Kokkuvõrgustamine on tehniliselt väga keeruline, sest omavahel tuleb ühendada erinevaid protokolle kasutavaid võrke.

Kokkuvõrgustamise kõige olulisem näide on Internet ehk erinevaid madaltaseme protokolle kasutavate võrkude võrk. Selline ühendamine osutub võimalikuks tänu IP protokollile, mis tagab pakettide mittetöökindla edastamise. Et paketid jõuaksid lähtepunktist sihtpunkti terviklikult, kasutatakse Internetis transpordikihi protokolli TCP. Seetõttu nimetaksegi IP ja TCP protokolle kokku internetiprotokollistikuks (TCP/IP). Kui pole tingimata vaja tagada absoluutselt töökindlat andmeedastust, näit. voogvideo puhul, kasutatakse TCP asemel lihtsamat UDP protokolli.

Riistvarana kasutatakse kokkuvõrgustamiseks marsruutereid, sildu ja lüüse.

Tegelikult tuleks termini "internetworking" all mõista nimelt IP protokolli ja marsruuterite kasutamist, sest sildade abil saab luua ainult alamvõrke, kus puudub vajadus IP protokolli kasutamise järele. Termin "lüüs" ("gateway") oli algselt kasutusel marsruuteri tähenduses, kuid kuna näit. sidesüsteemide lüüsid erinevad oma funktsionaalsuselt oluliselt marsruuteritest, siis tänapäeval marsruutereid enam lüüsideks ei nimetata