digital certificatedigisertifikaat, digitaalne sertifikaat Tõend, mis kinnitab usaldusprintsiipi SSL-krüpteeritud tehingute puhul. Sertifikaadis on informatsioon selle väljastaja (sertifitseerimisasutuse), sertifikaadiomaniku (organisatsioon, kellele sertifikaat on väljastatud), avaliku võtme ja sertifikaadi kehtivusaja kohta (harilikult 1 aasta)ning selle hosti nimi, millel sertifikaati kasutatakse. Sertifikaadil on sertifitseerimisasutuse digitaalallkiri, nii et sertifikaadi mistahes detaili omavoliline muutmine tühistab sertifikaadi automaatselt