documentdokument Salvestatud informatsioon või objekt, mida saab käsitleda ühe üksusena.

Personaalarvutite maailmas kutsutakse dokumendiks tekstitöötlusprogrammi abil loodud faili. Lisaks tekstile võivad dokumendid sisaldada ka pilte, graafikuid ja muid objekte.

Eraldusjoon tekstitöötlusprogrammide ja muude rakenduste abil loodud failide vahel muutub järjest ähmasemaks, sest näiteks nii teksti kui graafikat saab luua õige mitmete rakenduste abil. See tendents üha süveneb, kuna OLE ja OpenDoc lubavad ühes rakenduses omavahel kombineerida paljusid erinevaid komponente. Nii on terminit "dokument" hakatud järjest sagedamini kasutama suvalise rakenduse abil loodud failide tähistamiseks. Muuseas, Macintosh’i maailmas on terminit "dokument" alati kasutatud just sellises laiemas tähenduses.

Vt. ka compound document, HTML document, XML document