data (1)andmed Selgelt piiritletud ja harilikult teatud kindlal viisil vormindatud informatsiooniühikud. Kogu tarkvara jaguneb andmeteks ja programmideks. Viimased kujutavad endast käskude komplekte andmetega manipuleerimiseks.

Andmed võivad olla näiteks arvud või tekst paberil, bitid ja baidid arvuti mälus või meeldejäetud faktid inimese ajus.

Täpsemalt öeldes on "data" mitmusevorm ladinakeelsest sõnast "datum", mis tähendab üht andmeühikut. Praktikas kasutatakse aga sõna "data" nii ainsuse kui mitmuse tähistamiseks. Ka eesti keeles kasutatakse sõna "andmed" teatavasti ainult mitmuses, keegi ei kasuta ainsust "anne"