source codeprogrammi lähtetekst, lähtekood Programmikeeles kirjutatud programm selle lähtekujul (vt. ka objektkood ja täitmiskood).

Kõigepealt kirjutab programmeerija programmi valmis mingis kindlas programmikeeles. Sellisel kujul programmi kutsutakse lähteprogrammiks või lähtekoodiks. Et programmi täita, tuleb see tõlkida ehk transleerida arvutile mõistetavasse masinakeelde. Transleerimise esimesel etapil teisendatakse lähtekood kompilaatori agil objektkoodiks. Mõnikord ongi objektkood juba masinakood, teinekord tuleb veel kasutada assemblerit, et teisendada objektkood masinakoodiks.

Lähtekood on programmi ainus inimesele loetav vorming. Kui te ostate mõne programmi, siis on see harilikult masinakeelses vormingus. See tähendab, et taolist programmi saab kohe täita, kuid te ei saa seda lugeda ega modifitseerida. Mõned tarkvaratootjad avaldavad ka lähtekoodi, kuid sellest on kasu ainult kogenud programmeerijale