array (1)massiiv Ühe- või mitmemõõtmelisena korrastatud ja indekseeritav andmekogum. Ühemõõtmelist massiivi nimetatakse ka vektoriks