plan fileplaanifail Sõrme (Finger) toetavates UNIX’i süsteemides asub kasutaja kodukataloogis ".plan" fail, mida kasutaja sõrmitsemise puhul kuvatakse. Plaanifailid olid esialgu mõeldud selleks, et hoida potentsiaalseid sõrmitsejaid kursis kasutaja asukoha ja lähemate plaanidega, kuid neid on hakatud kasutama peaaegu eranditult humoorikatel ja eneseväljenduslikel eesmärkidel (näit. allkirjaplokid).

Plaanifailide hilisemaid uuendusi oli "keritavade plaanifailide" kasutuselevõtt. Need on animatsioonid, kus kasutatakse ainult prinditavat ASCII-märgistikku, tagasijooksu (carriage return) ja reavahetust (line feed) ning välditakse terminalispetsiifilisi paojadasid, kuna turvanõuete tõttu sõrmitsemiskäsk ignoreerib neid.
Keritavad plaanifailid on muutunud miniatuurkunsti vormiks ja korraldatakse isegi võistlusi, et välja selgitada kõige kauem jooksev, kõige naljakam ja kõige originaalsem animatsioon.

Veebi tulekuga 1990-ndate keskel hakkas huvi plaanifailide vastu raugema, sest veeb pakub palju rikkalikumaid võimalusi oma loomingulisuse väljendamiseks