connectionlessühenduseta Kui kommuteeritavates võrkudes (näit. telefoniside) tekitatakse kahe punkti vahel füüsiline ühendus (kanal) kogu sideseansi ajaks (kanal luuakse, säilitatakse ja lõpetatakse), siis ühenduseta protokolle (näit. IP-protokolli) kasutavates andmesidevõrkudes toimub informatsiooni edastamine aadressiga varustatud pakettidena. Seda võib võrrelda raamatu saatmisega posti teel nii, et iga lehekülg pannakse eraldi ümbrikku ja igale ümbrikule kirjutatakse sihtkoha ja saatja aadressid. Tervikliku raamatu saamiseks peab adressaat kõik ümbrikud kätte saama ja nende sisu õigesti kokku panema. Näit. kui teie arvuti saadab nõude veebilehe saamiseks, siis ta vormistab selle pakettidena ja saadab need lähimale ruuterile. Ruuterid loevad pakettidest sihtkoha aadressi ja saadavad neid edasi, kusjuures iga pakett võib liikuda sihtpunktini erinevat teed mööda. Kui veebisait need paketid kätte saab ja kokku paneb, siis muudab ta omakorda nõutud veebilehe pakettideks, varustab need nõudest loetud saatja-aadressiga ja läkitab lähimale ruuterile. Seejärel "unustab" veebisait teid täielikult. Kui veebisait saab teie arvutilt järgmise veebilehe nõude, siis ta rahuldab selle samal viisil ja unustab teid jälle. Sellist andmevahetust nimetataksegi ühenduseta andmevahetuseks.

Lisaks IP-protokollile on ühenduseta protokollid ka näit. Ethernet, IPX ja UDP.

Ühendusega protokollid on lisaks telefonile ka näit. TCP ja HTTP