readlugema Andmeid sellisesse kohta kopeerima , kus programm saab neid kasutada. Harilikult kasutatakse seda terminit andmete kopeerimise kohta mäluseadmest (näit. kettalt) põhimälusse