display screenkuvariekraan Pind, millele ilmub kuva

Vt. ka display ja LCD