video (1)video- Tähendab liikuvate kujutiste salvestamist, töötlemist ja kuvamist, eriti televisioonis esitamiseks sobivas vormingus