writekirjutama Andmeid põhimälust mäluseadmesse, näit. kettale kopeerima