WintelWindows + Intel, tähistab igasugust arvutiplatvormi, mis koosneb mingist Microsoft Windows’i versioonist ja Intel 80x86 või sellega ühilduvast protsessorist.

Vaatamata Wintel-platvormi ülemvalitsusele maailma arvutiturul alates MS-DOS’ist ja Intel 8088’st kuni Windows 2000 ja Pentium II Zeon protsessoriteni, on kasutusel ka palju "mitte-wintel" platvorme. Siia kuuluvad näit. Acorn, Amiga, Apple, ARM, Atari, Be, Network Computer, OS/2, PowerPC, Psion, Linux ja kõik UNIX-süsteemid