groupwarerühmavara, rühmatarkvara Tarkvara, mis toetab kohtvõrku ühendatud töörühma tegevust. Harilikult toetab rühmavara järgmisi funktsioone:
  • koosolekute korraldamine ja ressursside eraldamine
  • e-post
  • dokumentide kaitsmine parooliga
  • telefoniutiliidid
  • elektron-infolehed
  • failide levitamine
Rühmavara nimetatakse ka töörühma tootlustarkvaraks (workgroup productivity software)