network protocolvõrguprotokoll Infoedastust võrgus korraldavate reeglite kogum. Vt. lähemalt protocol

Vt. ka OSI