application framework (2)



rakendusraamistik Klassiteek, mis on objektorienteeritud programmeerimise aluseks