SMS (Short Message Service)lühisõnumiteenus GSM võrgus pakutav teenus, mis kujutab endast kahesuunalist lühikeste (kuni 160 baiti) tekstisõnumite vahetamist mobiiltelefonide vahel. Kõigepealt salvestatakse sõnum telefoni mällu ja seejärel saadetakse ära. Kakspunktside (Point-to-Point Protocol) puhul, st kui abonent saadab SMS sõnumi ainult ühele adressaadile, saab ta ka teate selle kohta, kas sõnum on vastu võetud või mitte. SMS teenust saab kasutada ka ühe ja sama sõnumi saatmiseks korraga paljudele abonentidele (näiteks liiklusteated või päevauudised). Sõnumeid saab salvestada ka mobiiltelefoni SIM-kaardile ja lugeda hiljem.