record (1)kirje Terviküksusena käsitletav andmeelementide kogum andmebaasis. Kirjed koosnevad väljadest ja kirjete kogum moodustab faili. Näiteks personalifailis on iga inimese kohta kirje, mis võib sisaldada võib sisaldada nimevälja, aadressivälja ja telefoninumbri välja. Relatsioonbaasihaldurite puhul nimetatakse kirjeid korteežideks