fieldväli Mingi infoüksuse tarvis reserveeritud ruum kuval, dokumendis, sõnumis, andmebaasis jne. Näiteks panga maksekorralduse blanketil on väljadeks lahtrid konto numbri, kontoomaniku nime, tema allkirja, ülekantava summa suuruse jne. jaoks. Andmebaasisüsteemides on väli väikseim ligipääsetav infoüksus. Arvutustabelites (spreadsheets) nimetatakse väljadeks tabeli lahtreid (cells) . Tavaliselt on väljadega seotud välju kirjeldavad atribuudid. Väli olla näiteks numbriline või tekstiline, pikk või lühike. Iga välja juurde kuulub ka välja nimi. Andmebaasihaldurite (database management system) puhul võib väli olla kohustuslik, fakultatiivne või arvutuslik. Kohustuslik väli on selline väli, millesse andmete sisestamine on kohustuslik, fakultatiivse välja võib jätta ka täitmata. Arvutuslike väljade väärtused saadakse arvutuslikul teel teiste väljade väärtustest ning need täidab arvuti automaatselt. Väljade komplekt moodustab kirje