clickklikkima, klõpsama, klõpsutama Hiire klahvile lühiajaliselt vajutama. Hiirekursor nihutatakse ekraanil mingi objekti (ikoon, menüü) peale ja seejärel vajutatakse korraks hiire klahvile. Mõnede operatsioonide puhul on vajalik topeltklikkimine (double click), mis tähendab kaht kiiresti teineteisele järgnevat klikki