CCD (Charge-Coupled Device)laengsidestusseadis Digitaalsete foto- ja videokaamerate, skännerite jms) valmistamisel kasutatav valgustundlik pooljuhtseadis. Laengsidestusseadistel põhinevad sensorid võimaldavad saada nii mustvalgeid kui värvilisi pilte.

CCD-sensor kujutab endast valgustundlike CCD-elementide maatriksit ning mida suurem on elementide arv, seda kvaliteetsema (suurema lahutusvõimega) kujutise saame. Et CCD-elemendid oleksid valgustundlikud, tuleb nad eelnevalt elektriliselt laadida ja sellest ka nimetus "laengsidestusseadis"