COM (2) (Component Object Model)komponentobjektide mudel Microsoft’i poolt loodud binaarkoodide mudel. COM võimaldab programmeerijatel luua objekte, millele on võimalik ligi pääseda kõigil COM-iga ühilduvatel rakendusprogrammidel. Kui selline binaarkood (COM objekt) on kord valmis kirjutatud ja kompileeritud, siis pole samal arvutil jooksvatesse rakendustesse enam vaja sama ülesannet täitvat progrmmijuppi sisse kirjutada ning progrmmeerijad saavad aega kokku hoida. COM-il põhinevad OLE ja ActiveX.