C++C++ keel on C-keele laiendatud edasiarendus, kus C-keelele on lisatud objektorienteeritud programmeerimise kontseptsioone. C++ on omakorda aluseks Internetis kasutamiseks optimeeritud Java keelele. Viimast on veidi lihtsam ära õppida kui C++