CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing)raalprojekteerimine/raaltootmine Raalprojekteerimise (CAD) ja raaltootmise (CAM) kombineeritud kasutamine näit. elektroonikaseadmete ja arvutite trükkplaatide valmistamisel