deletekustutama Näiteks tähe kustutamine tähendab, et see kõrvaldatakse failist või kuvarilt. Faili kustutamine tähendab, et fail kõrvaldatakse kettalt. Erinevalt lõikamisest (cut) ei pane objekti kustutamine seda üldjuhul puhvermällu, kust seda oleks võimalik tagasi kutsuda, kuid näiteks Windows’i puhul saadetakse kustutatud objektid nn. prügikasti (recycle bin) ja kuni seda pole tühjendatud, on võimalik kustutatud objekte taastada