InterNIC (Internet Network Information Center)Domeeninimede registrit haldav asutus, kus on registreeritud enamik domeeninimesid (.com, .net ja .org). InterNIC on AT&T ja Network Solutions, Inc. (NSI) ühisprojekt, mida toetab USA Riiklik Teadusfond (National Science Foundation). InterNIC pakub nelja teenust:

  • InterNIC kataloogi- ja andmebaasiteenused - valgete lehekülgede onlain-kataloog ja AT&T avalike andmebaaside kataloog
  • domeeninimede ja IP aadresside registreerimise teenus (pakub NSI)
  • tugiteenused - internetikasutajatele suunatud hariduslikud ja muud infoteenused (pakub NSI)
  • Net Scout teenused - internetikasutajale huvi pakkuvaid päevakajalisi sündmusi valgustavad onlain-publikatsioonid (pakub NSI)