downloadalla laadima Teisaldama andmeid arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama, teisest süsteemist oma süsteemi. Kõige sagedamini kasutatakse seda terminit tarkvara ja mitmesuguste failide Internetist oma arvutisse kopeerimise tähenduses, samuti e-posti sõnumite toomisel meiliserverilt oma arvutisse

Vt. ka upload