Kbps (Kilobits per second)kilobitti sekundis Andmeedastuskiiruse ühik, mille eestikeelne tähis on kbit/s. Näiteks 28,8 kbit/s modem edastab andmeid ligikaudu 3,6 kilobaiti sekundis (1 bait = 8 bitti)