inheritance (1)pärilus Klassi omaduste vaikimisi laiendamine alamklassile teadmuse hierarhilisel esitamisel