webmasterveebmeister Isik kes

  • Loob ja/või haldab firma veebisaiti sisulise poole pealt
  • haldab firma veebiserverit ja tegeleb veebisaidi programmeerimise tehniliste probleemidega

Sageli võib lugeda firmade tööpakkumisi veebmeistritele ja mitte alati pole üheselt selge, kas vajatakse veebisaidi toimetajat või serverihaldurit. Tegelikult on kujunenud nii, et väiksemates firmades teeb veebmeister "kõike", suuremates firmades mõeldakse veebmeistri all kas inimest, kes tunneb HTML märgistuskeelt, oskab veebisaiti kujundada ja täidab seda sisuga, või arvutispetsialisti, kes hooldab serverit, oskab programmeerida (näiteks Perl või C++ keeles) ja andmebaase luua ning hallata. Väga suurtes firmades võib olla terve veebmeistrite meeskond firma juhtkonna tasemel, kes paneb paika firma veebidisaini ja -poliitika, organiseerib vajalikke tehnilisi ressursse (koostöös firma võrguinfrastruktuuri eest hoolitseva tehnilise personaliga) ning jälgib firma veebisaidi projekteerimist, mis sageli tellitakse väljastpoolt. Osakondade ja toodete tasemel võivad olla omad veebmeistrid, kes oma allüksuse piires, organiseerivad ja loovad veebisisu ning programmeerivad. 
Enamasti tegelevad suurte firmade veebmeistrid lisaks kõigel muule ka firma intraneti organiseerimise ja haldamisega. Väikese firma veebmeistri ülesandeks võib olla firma veebisaidi ülespanek mõne teise firma serverile või firmale oma veebiserveri hankimine ja hooldamine. Tihti tellitakse veebisaidi esialgne versioon väljastpoolt ning veebmeistri ülesandeks on ainult selle hooldamine ja värskendamine. 

Kui veebmeistrit otsib veebisaitide loomisele spetsialiseerunud firma, siis tahetakse tõenäoliselt projektijuhti, kelle vastutab tellimuste täitmise eest. 
Veebmeistri amet on veel täpsemalt määratlemata ja iga firma otsustab ise, mida ta selle all mõtleb. Üldiselt peab veebmeister tundma vähemalt HTML märgistuskeelt ja omama head ettekujutust sellest, milleks firmale veebisaiti vaja on