peerpartner Sõna “peer” tavatähendus on “võrdväärne isik”. Andmesides kasutatakse seda terminit partneri tähenduses