encapsulation (1)kapseldus, kapseldamine Sidetehnikas talitlusteabe lisamine edastatavale sõnumile protokollikihtide haaval (näit. füüsiline kiht IP TCP rakenduskiht)