EDI (Electronic Data Interchange)elektronandmevahetus Organisatsioonide (ettevõtete) vahel standardselt vormindatud elektrooniliste dokumentide (arved, tollideklaratsioonid, päritolusertifikaadid jne. ) edastamine võrgurakenduste tasemel.

ANSI on heaks kiitnud X.12 standardite nime all tuntud EDI standardite komplekti