multicastmultiedastus, multisaade Ühe ja sama informatsiooni saatmine valitud vastuvõtjate rühmale. Ka kahesuunaline ühendus paljude kohtade vahel nagu näit. videokonverentside puhul. Seega erineb multiedastus leviedastusest, kus samu andmeid saadetakse valimatult kõigile, kes omavad vastuvõtuks vajalikku aparatuuri ja ühendust

Vt. ka unicast ja narrowcast