data elementandmeelement EDI kontekstis on andmeelement elektroonilise äritehingu puhul väikseim tähendust omav infoüksus. Andmeelement võib olla pika kirjeldava iseloomuga informatsiooni lühike tihendatud esitus. Andmeelemendid on analoogilised “väljadele” (fields) paberdokumentides või andmebaasides. Andmeelementide jadasid kasutatakse andmesegmentide (data segment) ehitamiseks. ANSI X12 standardis on ära toodud andmeelementide sõnastik, kus on defineeritud andmeelemendid ja vajaduse korral ka nende koodid