hop (1)hüpe Pakettkommutatsiooniga võrgus nimetatakse hüppeks andmepaketi teekonda võrgus ühest ruuterist või vahepunktist teise. Internetis (või muus TCP/IP protokolli kasutavas võrgus) hoitakse paketi päises infot selle kohta, mitu hüpet pakett on teinud teel sihtkohta (hüpete arv). Kui hüpete arv ületab protokolliga lubatud piiri, heidetakse pakett kõrvale