latency (1)latentsusaeg Võrkudes mõeldakse latentsusaja all viidet ja see näitab, kui palju aega kulub andmepaketi saatmiseks ühest võrgupunktist teise. Mõnikord mõõdetakse latentsusaega nii, et pakett saadetakse teele, see tagastatakse viivitamatult saatjale ning latentsusajaks võetakse paketi edasi-tagasi liikumise aeg.

Latentsusaeg koosneb järgmistest komponentidest:

  • Aeg, mis kuluks andmete edastamiseks ühest punktist teise valguse kiirusega
  • Keskkonnast (kiudoptiline kaabel, raadiokanal, traatliinid vms) põhjustatud viide. Kui latentsusajaks võetakse paketi edasi-tagasi liikumise aeg, siis suuremate pakettide korral tekib lisaviide sellest, et paketi alguse kohalejõudmisest kuni paketi lõpu kohalejõudmiseni kulub samuti teatud aeg
  • Marsruuterites ja lüüsides tekkiv viide. Iga lüüsisõlm vajab mingit aega, et uurida ja vajaduse korral muuta paketi päist
  • Sihtpunkti arvutis tekkiv viide, kui pakett salvestatakse kõvakettale ja loetakse sealt jälle välja, samuti viited kommutaatorites ja sildades