fontfont, kirjatüüp Kindla disainiga kirjamärkide komplekt. Font on kirjatüübi ja mitme parameetri kombinatsioon. Näiteks Times New Roman on kirjatüüp, kuid on olemas hulk selle kirjatüübi erineva suurusega fonte, on kaldkiri, rasvane kiri jne. Kirjamärkide kõrgus määratakse punktidega (points) (ühe punkti suurus on ca 1/72 tolli) ja laius tihedusega (pitch) (näitab, mitu kirjamärki on ühes tollis). Levinuimad tihedused on 10 ja 12. Font on püsitihedusega (fixed-pitch), kui kõik märgid on ühelaiused. Selline font on näit. Courier. Kui märkide laius muutub sõltuvalt märgist, siis on tegu proportsionaalfondiga. Enamik teksti toetavaid rakendusi pakub laia fontide valikut. Printerid kasutavad kas printeri mälus hoitavaid või arvuti poolt etteantavaid fonte. Odavamate printerite puhul annab tunda see, et nn. printerifontide kasutamine kiirendab printimist. Kuvarid on laserprinteritega võrreldes madalama lahutusvõimega ja seetõttu on kuvarifondid üldiselt bittrasterfondid. Kvaliteetsete printerite juures kasutatakse laialdaselt vektorgraafika abil kirjeldatud fonte, sest need on skaleeritavad ja tagavad kvaliteetsema tulemuse. Erinevalt bittrastergraafikast, kus antud kirjatüübi puhul tuleb iga suuruse, tiheduse, joonejämeduse, kalde või muus mõttes erineva väljanägemisega fonte igaüht eraldi kirjeldada, on vektorgraafika puhul piisav, kui kirjatüüpi kirjeldatakse ainult üks kord. Kõik modifikatsioonid moodustatakse baasfondi suurendamise, vähendamise, kallutamise, pööramise jne. teel. Tuntuimad skaleeritavad fondisüsteemid on PostScript ja TrueType