SPX (Sequenced Packet Exchange)järjestatud paketivahetus Protokoll paketijada käitlemiseks Novell’i NetWare võrgus. Enne sõnumi edastamist jagatakse see pakettideks ja SPX järjestab need jadaks, pärast paketijada vastuvõtmist paneb SPX need jälle kokku sõnumiks. Seejuures kontrollib SPX, kas kõik paketid on kohale jõudnud ja vajaduse korral nõuab mõnda paketti uuesti. SPX töötab vahetult koos võrkudevahelise paketivahetuse protokolliga (IPX - Internetwork Packet Exchange), mis haldab andmepakettide liikumist võrgus. IPX/SPX võib võrrelda põhiliste internetiprotokollidega IP ja TCP