format (1)vorming, formaat Esitus-, struktureerimis- või paigutusviis. Peaaegu kõik arvutiga seotud objektid on mingis kindlas vormingus, et neid oleks võimalik kasutada.