charactermärk, tähemärk, tärk Arvuti- ja sideterminoloogias infoüksus, mis vastab loomuliku keele tähele, kirjavahemärgile, sümbolile jne. Lisaks nähtavatele märkidele kuuluvad siis ka talitlusmärgid, näit. reavahetuse märk, tabeldusmärk, printeri või kuvari juhtimiseks vajalikud märgid jms.