GPS (Global Positioning System)globaalne positsioneerimissüsteem Süsteem, mis võimaldab määrata asukohta Maa pinnal mitme satelliidi raadiosignaalide võrdlemise teel. Süsteem koosneb 24-st raadiosaatjate ja aatomkelladega varustatud satelliidist. GPS vastuvõtja asukoha määramiseks kasutatakse triangulatsioonimeetodit. Sõltuvalt vastuvõtja geograafilisest asukohast võrreldakse GPS-signaale kuni kuuelt satelliidilt ja arvutatakse välja aeg, mis kulub signaali jõudmiseks igalt satelliidilt vastuvõtjani ning selle alusel arvutatakse välja vastuvõtja asukoht