interface (1)liides Sõltumatute funktsionaalüksuste vaheline ühispiir, kus kehtivad koostöötingimused, mis puudutavad funktsioone, füüsilisi ühendusi, signaalivahetust jms. Arvutustehnikas leidub mitmeid erinevaid liidesetüüpe: