keyboardklaviatuur  Arvutiklaviatuur sarnaneb kirjutusmasina klaviatuurile, kuid sisaldab lisaklahve. Arvutiklaviatuuri klahvid jagunevad järgmistesse kategooriatesse:
  • tärkklahvid (tähed, numbrid ja erimärgid)
  • interpunktuatsiooniklahvid (koma, punkt, semikoolon jne)
  • spetsiaalklahvid (funktsiooniklahvid, Control-klahvid, nooleklahvid, Caps Lock klahv jne)
Tärkide standardse paigutusega kirjutusmasinaklaviatuuri nimetatakse QWERTY klaviatuuriks ning see pärineb 19. sajandist. Pole olemas standardset arvutiklaviatuuri, kuigi paljud arvuteid tootvad firmad imiteerivad IBM PC klaviatuuri. Tegelikult on olemas kolm erinevat IBM PC klaviatuuri
  • esialgne 83 klahviga IBM PC/XT klaviatuur
  • 84 klahviga IBM PC/AT klaviatuur
  • 101 klahviga täiustatud klaviatuur
Neil kolmel klaviatuuril on mõnevõrra erinev Control-klahvi, Return-klahvi ja Shift-klahvi paigutus.

Lisaks neile klahvidele on IBM PC klaviatuuridel veel järgmised klahvid: PageUp, Page Down, Home, End, Insert, Pause, Num Lock, Scroll Lock, Break, Caps Lock, Print Screen.

Laialt on levinud veel 104 klahviga nn. Windows’i klaviatuur, millel on täiustatud PC/AT klaviatuuri alumisse ritta lisatud veel kolm spetsiaalset, ainult Windows’i opsüsteemi puhul kasutatavat klahvi (nendele klahvidele ruumi tegemiseks on tühikuklahv tehtud lühemaks).

On olemas mitu erinevat klaviatuuri Apple Macintosh arvutite tarvis. Neid kõiki kutsutakse ADB klaviatuurideks, sest nad ühendatakse Apple Desktop siini (ADB) külge. Kaks enamlevinud Macintosh’i klaviatuuri on standardklaviatuur ja laiendatud (extended) klaviatuur, millel on 15 täiendavat erifunktsioonide klahvi.

Klaviatuuri ühendamiseks arvutiga on kasutusel 3 erinevat tüüpi ühendusi:

klaviatuur

Windows’i klaviatuur